درباره ما

پارس فلکس تولید کننده انواع لوله های خرطومی

پارس فلکس

پارس فلکس تولید کننده انواع لوله های خرطومی کشاورزی P.V.C